Условия за ползване

Общи условия за позване на SexPhone.bg и услугите прелагани на страниците на на SexPhone.bg


I:OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.  SexPhone.bg e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие с действащото законодателство на Република България, предназначен да дава достъп на своите потребители до еротична линия и SMS -чат.
2. SexPhone.bg, предоставя на потребителите си достъп до еротична линия и чат срещу заплащане, при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България, като доставчика  си запазва правото да поставя допълнителни условия при ползването на услугата, като своевременно информира потребителите за това. 
2. Предлаганите услуги в SexPhone.bg  са динамични, т. е. подлежат на допълване и промяна, с цел тяхното развитие и усъвършенстване. 
3. Оператораа  не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат ​на неподходящо 
оборудване на потребителите. 
4. SexPhone.bg е мобилен сайт с налична и декстоп версия и еднакво удобен за ползване както от мобилни устройства така и от стационарни компютри.
5. В SexPhone.bg е наличен и текстови материали /разкази, статии,инфо/ с еротична тематика.

  • Оператор наричаме тук икономическата компания, която е доставчик и технически oператор на Услугите за комуникация , предложени на страниците на  SexPhone.bg  
  • Услуга/и   наричаме тук телефонните услуги:  SMS-chat и Телефонна линия.
  • Пoтребител  наричаме тук лицето, на което е предоставен достъп до страниците на с SexPhone.bg  и на което, съответно е разрешен достъп до SMS-chat и Телефонна линия.
  • Предложения наричаме тук, наличния снимков и текстов материал , който фигурира  в съдържанието на страниците на  SexPhone.bg.
  • Използваните материали /текстов, снимков, гиф изображения/ на страниците  на SexPhone.bg  е с цел задаване и визуализиране на темата за разговор и не гарантира, контакт с точно определено лице.


ГЛАВА ІІ. ПОЛЗВАНЕ SexPhone.bg  

1. За да използва услугите, предоставяни в
SexPhone.bg  потребителят трябва да ползва мобилния си телефон. Ако ползва еротична линия или SMS -чат , той автоматично се съгласява с настоящите Общи условия. Ползването на сайта от непълнолетни лица е абсолютно забранено. 
2. SexPhone.bg  си запазва правото да записва мобилния номер на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и обслужване. Оператора  декларира, че данните, събрани от всеки потребител, няма да бъдат предоставяни на трети лица и/или разпространявани по друг начин, освен в случаите,когато го изисква законодателството.
3. Всеки потребител може да ползва сайта по всяко време и да избира еротична линия или чат, с които да се свърже. 
4. Достъпът до еротичната линия и чат в SexPhone.bg  има силата на съгласие с настоящите Общи условия между потребителя и доставчика. След набиране на еротичната линия или изпращането на SMS се сключва договорът между двете страни. 
7. Заплащането от потребители на еротичната линия става на минута проведен разговор с еротичната линия или на изпратен от потребителя SMS, като изговорената сума се добавя към месечната фактура, която мобилният оператор издава на потребителя. 

ГЛАВА ІІІ. ФУНКЦИОНАЛНОСТ

1. Потребителите могат да влизат неограничено в целия сайт. 
В основната функционалност на сайта влизат: 
Предложенията са разпределени в три категории, в зависимост от характера на еротичните фантазии : Секс телефони, БДСМ секс телефони и Инцест секс телефони. В четвъртата категрия са налични текстовите страници /разкакзи, статии,инфо/.

Потребителите могат да разгледат всички предложения. Всяко предложение в сайта съдържа снимков материал и текст. 
- Еротична линия – от Еротичната линия, потребителите могат да предпочетат на базата на снимков материал и кратък текст, с коя линия да се свържат. 
- Еротичен чат – от еротичния чат, потребителите могат да предпочетат на базата на снимков материал и кратък текст, с кого да се свържат. 

2. Заплащане 
Потребителят може да разгледа цялото съдържание на сайта безплатно. Когато избере своето предпочитание, без значение дали е еротична линия или еротичен чат, може да се свърже с линията, която е избрал. Ако потвърди избирането, тогава се свързва с еротичната линия. Тарифирането започва след свързване с линията. Цената, която потребителят на услугите заплаща е 2.40 с ДДС за минута разговор и за всеки изпратен смс. 
3. Ако потребителят не желае да ползва услугите на сайта SexPhone.bg , не се налага изпращане на SMS. Услугата не е обвързана със специално действие от страна на потребителя за отказ от нея. 
4: Потребителят, ако е ползвал услугите с това дава съгласието си да получава рекламни смс-съобщения с цел покана за комуникацаия. Ако той желае да се откаже от това, трябва да изпрати като отговор на полученото събщение, смс с текст: STOP.
5: SMS - съобщенията, които получава потребителя са безплатни за него, таксуват се само тези, които той изпраща като отговор по време на чата. 

ГЛАВА ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Доставчика на услугите се  се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни чрез 
SexPhone.bg , съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България. 

  • Забележка: 
  • Достъпа до Услугате зависи от достъпа до многобройните мрежови, информационни и други технически оборудвания, функционирането на които в части е независимо от дейността на Оператора. С оглед на това може да се случи, че при определени обстоятелства Интернет да е прекалено натоварен, например в пик време, или в случай от глобално и регионално значение свързан със значителен трафик на новини, евентуално в случай на дефект на важни елементи на мрежата управлявани от трета страна, или на общите точки за включване, при които случаи евентуалното изпращане или приемане на SMS временно е спряно.

2. Доставчика на услугите  има право да прекрати достъпа на определени потребители до SexPhone.bg , когато се установи, че по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на дружеството или на трети лица и нарушават законодателството на Република България. 
3. Доставчика на услугите има право да поставя в
SexPhone.bg препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителя, като препоръчва потребителите, преди да ползват услугите прелагани там, да се запознаят предварително с техните Условия и указания за ползване.
4. Доставчика на услугите има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като не се задължава да уведоми за това потребителите. 
5. Доставчика на услугите  няма задължение да контролира съдържанието на материалите, показвани в SexPhone.bg, както и за посегателства срещу авторските права върху излъчваните материали.

ГЛАВА V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни в SexPhone.bg, при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България. 
2. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да достъпва съдържанието на SexPhone.bg, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия. 
3. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване /мобилно устройство, софтуер/ за спокойно ползване на услугите. 
4. Потребителят може да ползва информацията, публикувана в Opitai.me за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора. 
5. Във връзка с ползването на предоставените услуги в SexPhone.bg, потребителят е длъжен: 

  • - да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България; 
  • - да не накърнява по какъвто и да било начин правата на доставчика, както и на трети лица. 


  Глава VІ. ИНФОРМАЦИЯ

1. Оператора  има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхното достъпване до него. 
2. Оператора  се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. 
3. Оператора  се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите на трети лица освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни. 

Оператора  не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите
Общи условия и е ползвал услугите без да се е запознал с условиата за ползване и с цените на услугите.

 

  • Забележка: 
За декларация за пълнолетие / възраст над 18 години/ и съгласие /приемане/  условията за ползване /Общи условия/ от страна на потрбителя се счита, клик върху бутона за достъп, идикиран с текст: ИМАМ 18 ГОДИНИ, наличен на страницата за вход в сайта, където е наличен и линк за зареждане на страницата Общи условия . Линк за зареждане на страницата Общи условия има наличен и на всички върешни страници на сайта, в долната част, под бутоните за зареждане на категориите. По време на комуникацията / SMS - чат или разговор на телефонната линия / потребителя има право да посочи каквато си желае възраст. Имайки предвид виртуалния характер на услугата, както и еротичния / с налични разични фетиши или фантазии/ - това е допустимо, като посочената тогава възрат не се счита за реална, а като елемент от еротична фантазия.  По време на комуникацията, Потребителя комуникира с имагинерен образ , отражение на неговите собствени желания, настроение, фантазия и интелект, както и той е свободен да участва в комуникацията като такъв без да разкрива истинската си самоличност.

С наличната категория: ИНЦЕСТ секс телефони, доставчика категорично не толерира инцет връзките /отношения, а само предоставя на потребителите платформа където да споделят подобни фантазии.

sexphone.bg © Copyright 2023